Niệm Phật

Gravatar photo

Details

Twitter
http://twitter.com/niem_phatvn
Homepage
https://www.niemphat.vn
Location
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
About
https://t.co/1LYNlRUOQq là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguy

Plugins

This user has no plugins