Hai Vu Nguyen

Gravatar photo

Details

Homepage
https://duyenhailand.vn
Location
Hai Phong, Viet Nam
About
Là một doanh nghiệp trẻ đầy sáng tạo, năng động với mô hình tổ chức nhân sự khoa học, chúng tôi tin rằng sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết của mỗi cán bộ nhân viên Duyên Hải ...

Plugins

This user has no plugins