ngochao1169

Details

Twitter
http://twitter.com/ngochao1169
Homepage
https://daga67.com/
Location
Ấp 4, Đức Huệ, Long An, Việt Nam
About
Tôi là GS.TS ĐẬU NGỌC HÀO - Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam, Chuyên gia Chăn nuôi - Thú Y.

Plugins

This user has no plugins