Star Lando

Gravatar photo

Details

Homepage
https://thoaihoacotsong.vn/thoai-hoa-cot-song/thoai-hoa-cot-song-nen-an-gi/
About
Đến khi mỏi thì dừng lại, thực hiện na ná với bên phải, mỗi bên tập khoảng 10 lần. Tay phải đặt phía bên đầu phải, phấn đấu nghiêng đầu qua bên phải và dùng lực giữ nguyên vị trí của đầu. Làm tương tự

Plugins

This user has no plugins