Bắc Trường Sơn

Gravatar photo

Details

Twitter
http://twitter.com/baobicartonbts
Homepage
https://sanxuatbaobicarton.com/
Location
KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
About
Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768

Plugins

This user has no plugins